Kontakta oss


Kontakta oss

Ordförande:

Göthe Malmros
Hem: 0498-266215
Mob: 0736-266222
mail: ordforande(at)trakumla.se

Styrelse:
Samer Ali Vice Ordförande
Berit Siggelin Sekreterare
Börje Siggelin Kassör
Sara Lindh Ledamot

Valberedning: 
Henrik Danielsson och Bo Fagerström


Revisor: Stefan Olsson
Revisorsuppleant:
Anna-Karin Skoglund