Om ossTräkumla i stort och smått

Träkumla Hembygdsförening Styrelse


Ordförande: Göthe Malmros
Vice ordförande: Samer Ali
Sekreterare: Berit Siggelin
Kassör: Börje Siggelin
Ledamot: Sara Lindh

Träkumla socken:
ca 338 invånare (2021)
Gemensamma platser:
-Kyrkan
-Anglarve änge
-Pulkabacken och motionsspåret
-Träkumlagropen, ett populärt bad sommartid
Våra Aktiviteter